container_top
Samtaler af 1 time (ca. 45 min v. børn/unge) i Ølstykke (individuelt, par, familier)
Tillæg ved første samtale, hvor journal oprettes 
1.100 kr
400 kr
Samtaler af 1 time som hjemmebesøg/ud af huset (individuelt, par, familier, møder) 1.500 kr
Parsamtaler af 1½ time i Ølstykke 1.650 kr
   
Telefonkonsultationer af længere varighed end 15 min fakureres efter gældende timetakst   
   
Alle former for erklæringer i forbindelse med forløb faktureres  
   
Netværksgruppesession af 1½ time i Ølstykke (per person) 600 kr
   
Supervision af 1 time i Ølstykke v. 1 person 1.400 kr
Supervision af grupper på arbejdsplads, per time 2.000 kr
   
Undervisning og workshops - ring og lav en aftale!
   
Screeningssamtale i forhold til Asperger-autismespektret for voksne af 2 timer uden erklæring 2.600 kr
Screeningssamtale i forhold til Asperger-autismespektret for voksne af 2 timer med erklæring 4.800 kr
 

Afbud skal meddeles senest dagen før inden kl. 15, ellers betales fuld pris.

Betaling sker via bankoverførsel til Danske Bank, reg.nr.: 3357 konto nr.: 0010957060 eller på mobile pay: 100218

Hvis du/I har en sundhedsforsikring, vil du/I ofte kunne få helt eller delvist dækket en række samtaler hos mig.
Hvis du/I er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan der også være mulighed for tilskud til samtaler.
container_bottom
Psykolog Elisabeth Christensen
Tlf: 31 66 46 60
E-mail: mail@ec-psykolog.dk
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening
Registreret hos Sygesikringen Danmark
Kornvænget 1A
3650 Ølstykke
CVR nr: 3373 4727