container_top
Vi tilbyder;
- screeningssamtaler
for personer, der overvejer, om de mon har en autisme – aspergers profil.
- selvforståelsessamtaler og selvforståelseskurser for personer med autisme - aspergers syndrom.
- parterapi for par, hvor den ene eller begge har en autisme – aspergers profil.
- familierådgivning til familier, hvor et eller flere børn har autisme - aspergers syndrom.

Autisme og Aspergers Syndrom er navnene på to diagnoser, der i det psykiatriske diagnosesystem kategoriseres som ”gennemgribende udviklingsforstyrrelser”. Begge diagnoser hører egentlig hjemme i børnepsykiatrien som diagnoser til børn omkring deres udvikling, men i de senere år optræder diagnoserne hyppigere i voksenpsykiatrien også. Det skyldes, at særligt diagnosen aspergers syndrom er blevet mere kendt, og at flere voksne derfor bliver opmærksomme på den og måske får diagnosen ved henvendelse til en speciallæge i voksenpsykiatri.

Diagnoserne beskriver en personlighedsprofil, hvor man både i barndommen, ungdommen og i voksenlivet har store sociale udfordringer og vanskeligheder ved samværet og kommunikationen med andre. Udfordringerne har ofte store konsekvenser for hverdagslivet, idet f.eks. familieliv, venskaber eller kollegialt samvær bliver krævende og udtrættende. Ofte fylder misforståelser, efteranalyser af socialt samvær og uklarheder meget, og man har ofte et stort behov for meget alenetid for at lade op før mere socialt samvær.

Til profilerne hører oftest også en stor glæde ved og et stort behov for organisering og systemer, både hos børn og voksne. Mange har store evner på dette område, og har med en særlig detaljeorienterethed meget at tilbyde i mange sammenhænge. Behovet for systemer og organisering kan dog også samtidig være en udfordring at leve med, da det i mange af livets arenaer kan være svært at strukturere og have overblik på det niveau, man har behov for, f.eks. i et familieliv.

For de fleste betyder en autisme – asperger personlighedsprofil en meget stor sårbarhed overfor stress, og det kan føles som et Sisyfos- arbejde at overkomme hverdagen og holde stresset og følgevirkningerne af for meget stress for døren.

Mange med disse profiler har desuden udfordringer omkring at sanserne fungerer anderledes, således at man enten er meget oversensitiv eller omvendt, at man kan have svært ved at fornemme eller sanse på forskellige områder.

For nogle hænger profilen også sammen med motoriske vanskeligheder, for andre er motorikken på særlige områder særdeles god.

Rigtig mange med autisme og aspergers syndrom, både børn og voksne, oplever følgevirkninger af at leve med deres sociale vanskeligheder og stresssårbarhed i form af f.eks. skolevægring, mobning, depression, angst, tvangstanker og tvangshandlinger, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd eller andet. En stor gruppe mennesker lever med sådanne problematikker uden at vide, at årsagen bag deres lidelser egentlig skyldes, at de har autisme eller aspergers syndrom.

Ca 1% af befolkningen har en autisme – aspergers syndrom profil. Hertil kommer mange, som genkender træk fra profilen hos sig selv på et niveau hvor det giver udfordringer, uden at dette nødvendigvis betyder, at man opfylder diagnosekriterierne. Ca. halvdelen af de, der har autisme – aspergers syndrom har også ADHD eller ADD.

Når man får diagnosen autisme eller aspergers syndrom, har man ofte, hvad end man er barn, ung eller voksen, et stort behov at få viden og forstå hvordan profilen passer i forhold til ens personlighed.
Ofte har pårørende omkring personen samme behov, og ofte har man behov for hjælp til at forstå og håndtere hverdagens udfordringer.
container_bottom
Indsigt Psykologisk Klinik for Krop og Sind
Tlf: 31 66 46 60
E-mail: kontakt@indsigtklinik.dk
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening
Registreret hos Sygesikringen Danmark
Dam Holme 14-16
3660 Stenløse
CVR nr: 42487864