container_top
Velkommen!
 
Den 1. august 2021 åbnede

Indsigt - Psykologisk Klinik for Krop og Sind
 
Det er os en stor glæde at byde velkommen til dette nye klinikfællesskab,
hvor vi, psykolog Anne Foder og psykolog Elisabeth Christensen,
til dagligt arbejder.

Vi har i Indsigt Psykologisk Klinik for Krop og Sing også et samarbejde med kropsterapeut Line K. Heilbuth og psykolog Lise Westermann.

 
Vi er i gang med at oprette en hjemmeside for Indsigt Psykologisk Klinik for Krop og Sind, som vil blive tilgængelig i 2023. 
 
Vi er i Indsigt Psykologisk Klinik for Krop og Sind specialiserede i at arbejde med angst, autismespektrummet og ADHD.
Vi har et særligt fokus på tværfaglig behandling og et blik på hele mennesket og hele familien.

Det er en stor glæde for os som psykologer at få lov til at følge en person, et par eller en familie i en arbejdsproces med at tage fat om noget udfordrende eller smertefuldt i livet.
At gå i et samtaleforløb er ofte et hårdt arbejde for personen, parret eller familien, og der er behov for tålmodighed, respekt og anerkendelse fra en behandler.
Vi håber og ønsker, at vores arbejde altid må være kendetegnet af disse værdier.


                                                Psykolog Anne Foder og Elisabeth Christensen
 
container_bottom
Indsigt Psykologisk Klinik for Krop og Sind
Tlf: 31 66 46 60
E-mail: kontakt@indsigtklinik.dk
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening
Registreret hos Sygesikringen Danmark
Dam Holme 14-16
3660 Stenløse
CVR nr: 42487864